✨✨Fri frakt vid beställningar över 599 kr

ATT STÄNGA

/

Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av soleswe. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till soleswe.soleswe erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, prenumererar du på vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, gå inte in på webbplatsen eller använd tjänsterna. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR NETBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke för att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller använda Tjänsten för att bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - VILLKOR OCH VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan innefatta (a) överföring över olika nätverk; och (b) ändringar för att möta och anpassa till de tekniska kraven för sammankopplingsnätverk eller -enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss eller utnyttjande.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.


AVSNITT 3 – NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET AV

INFORMATION
Vi är inte ansvariga om någon information på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller snabbare informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats

använder Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande

att frysa eller stoppa.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera noggrannheten i din datorskärms färgåtergivning.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller tagit emot kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.


AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan gälla beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
Se vår returpolicy för mer information.


AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte har någon övervakning, kontroll eller inflytande över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som tillhandahålls via webbplatsen sker helt och hållet på din egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren under vilka verktyg tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten av, och vi garanterar, har inget ansvar eller ansvar för, material eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi

är inte ansvarig för några skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant och förstå tredje parts policyer och praxis innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA

INTRÄDE När du, på vår begäran eller utan en begäran från oss, skickar in vissa specifika bidrag (t.ex.

tävlingsbidrag), skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer du skickar till oss när som helst och utan några begränsningar. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) hålla kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, granska, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som kränker någon parts immateriella rättigheter, kränker eller skadar. dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara dig själv eller vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du gjort din beställning). . .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas som en indikation på att informationen i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmuntra andra att engagera sig i eller engagera sig i olagliga aktiviteter; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) gör intrång eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, såra, förtala, förtala, misskreditera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller andra typer av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt för att ändra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon person som är ansluten till den

störa någon associerad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, nätfiske, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna metoderna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi får använda ti

från tid till annan på obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garanti eller villkor av något slag. varken uttryckligt eller underförstått, inklusive underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Juyind, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av någon som helst, inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från ditt ansvar att använda något av Tjänster eller produkter som köpts via tjänsten eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet eller eventuella förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av att du använder Tjänst g av Tjänsten e eller något innehåll (eller produkter) som postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om det informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den maximala omfattning som lagen tillåter.


ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra och hålla våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater som försvarar och håller oss oskadliga eventuella tredjepartskostnader som uppstår på grund av eller uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den icke verkställbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor. sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.


ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi säga upp detta avtal när som helst

os och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss som styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive utan begränsning eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot upphovsmannen.


AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

När du slutför ditt köp kommer ett kontoutdrag inklusive 'soleswe.com' och landskoden såsom 'HK', 'UK' etc. att visas på betalningssidan och/eller ditt kortutdrag.
Alla köp kommer att behandlas av vår respektive enhet i motsvarande land enligt landskoden i kontoutdraget och regleras av lokal lag.


AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren kan skickas till support@soleswe.com.